Sposób składania zamówień
Klientów detalicznych, instytucjonalnych i hurtowych prosimy o składanie zamówień za pośrednictwem:
faxu: 48 366-58-81

lub telefonicznie: 48 360-32-81.